logo-mini

Onze SchoolDagindeling

DAGINDELING

De kleuters worden in de school verwacht:
Schooljaar 2020-2021: coronatijd vraagt extra maatregelen, extra aandacht voor verspreid afhalen, vandaar glijdende ophaaluren
's morgens om 8.45h
's middags om 13.15h
Ophalen van de kleuters: dagelijks tussen 15.30h en 15.45h enkel op woensdag tussen 11.45h en 12.00h

SPEELTIJDEN

De speeltijden zijn op de volgende tijdstippen voorzien:
voormiddag van 10.25h tot 10.40h
namiddag van 14.30h tot 14.45h